Home

in Groningen:  Nieuweschans
Usquert

Roodeschool
Delfzijl


Uithuizermeeden
Warffum


Uithuizen
Scheemda

in Friesland: Dronryp 1 Dronryp 2 Starum Molkwar
Op een morgen in 2014 kwam ik aan op het station van Usquert, een klein dorp 
op het Hogeland van de provincie Groningen, dicht bij de Waddenzee.
Usquert (in het Gronings Oskerd) bestaat al sinds de vroege middeleeuwen.
In archieven wordt Usquert voor het eerst genoemd in het jaar 800 als een oeroud landschap gelegen aan de zee.

Het dorp is ontstaan op de meest noordelijke kwelderwal op een van de oevers van een rivierboezem.
Het water van de rivier de Fivel, kwam uit de hoogveenmoerassen bij Slochteren en stroomde naar een inham in de zee.

Omstreeks het jaar 1200 is de boezem ingedijkt.
Door verzanding is er van de Fivel niet veel meer over.
De naam blijft bewaard in Voetbalvereniging De Fivel in Zeerijp en het Fivelcollege, een scholengemeenschap in Delfzijl (heet nu Eemsdeltacollege).

usquert
 
    www.stationsweb.nl

     Ate Johan Travaille, 2011


Aan het begin van de Hoofdstraat zag ik tot mijn verbazing een heus zebrapad!!
Het ligt vlak achter een bocht. Bij het huis in de verte is ook een gevaarlijke bocht met een zebrapad.
Zou er in zo'n rustig dorp ooit gecontroleerd worden?
hoofdstraatvolgende pagina>>>
css by miss monorom www.intensivstation.ch